Close
American Blend (americký tabák) LIQUA 4x10ml
American Blend (americký tabák) LIQUA 4x10ml
299 Kč 339 Kč

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů


Náš eshop ecigareta-brno.cz provádí zpracování Vašich osobních údajů neboť je to nezbytné pro plnění smlouvy tzn. vyřízení objednávky a řádného doručení Vámi objednaného zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností.


1. Totožnost a kontaktní údaje správce
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je:
       ecigareta-brno.cz, Zdeněk Budík, Poříčí 19, 63900 Brno, IČO: 68012225, DIČ: CZ68012225, ev. č.:370901-47694-00, zápsis v živ. rejtříku od 14.12.1998, dále jen "správce".
1.2. Kontaktní údaje správce (adresa pro doručování) jsou následující: ecigareta-brno.cz, Poříčí 19, 63900 Brno, tel: 604 892 447


2. Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace, které identifikují konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (nikoliv výlučně):
2.1. Identifikační údaje, jako je jméno, rodné číslo, datum narození, a přihlašovací jméno do uživatelského účtu.
2.2. Kontaktní údaje, jako je adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa.
2.3. Další údaje získané pomocí souborů cookies - IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní ap.


3. Právní základ zpracování osobních údajů
Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


4. Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
4.1. Osobní údaje zadané při objednávání zboží můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich dalších zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.).
4.2. Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.
4.3. Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

5. Správa osobních údajů
5.1. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
5.2. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávnění vaše osobní údaje předávat i dalším osobám jako např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

6. Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.


7. Vaše práva
7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
7.2. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
7.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutné pro uzavření a plnění smlouvy, v opačném případě není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Vítejte a webu Ecigareta Brno. Elektronická cigareta Vám může ušetřit hodně peněz a zdraví. Důležitá je však i volba správné e-cigarety a e-liquidu. Rádi Vám poradíme, s e-kouřením ...
Elektronická cigareta se obecně skládá ze tří částí: baterie, atomizer a zásobárna e-liquidu (náplň do e-cigaret). Populární jsou i cartomizery/clearomizery což je atomizer a zásobárna e-liquidu...
E-liquid (náplň do e-cigarety) - Je to směs propylenglykolu - PG, glycerolu - VG (zdravotně nezávadné látky používající se v potravinářství či lékárnách), a nejrůznějších aromatických ...
Elektronická cigareta (zkráceně e-cigareta) je vlastně inhalátor páry, který je však konstruován tak, aby co nejlépe simuloval požitek z kouření klasických cigaret, včetně tabákové chutě, vydechování...